Termeni şi condiţii

CONDITIILE GENERALE DE AFACERI

SC ZONA SPORT SRL

 

A. INTELESUL UNOR TERMENI

In intelesul prezentelor conditii generale de afaceri prin FURNIZOR se intelege societatea SC ZONA SPORT SRL, iar prin BENEFICIAR partenerul contractual al acestei societati.

 

B. DOMENIU DE APLICARE

1. In lipsa unor contracte individuale scrise intre parti, prin care sa se deroge expres de la conditiile generale de afaceri ce urmeaza, acestea vor fi aplicabile pentru orice relatii comerciale existente si potentiale – constand in livrari de produse sau prestari de servicii. Aceste conditii generale sunt opozabile beneficiarului, care nu poate deroga de ele. In situatia in care beneficiarul modifica comanda, ulterior confirmarii ei de catre furnizor, iar modificarea contravine prezentelor conditii generale, ea va produce efecte numai daca si dupa ce a fost acceptata in scris de catre furnizor.

2. Modificarea prezentelor conditii generale de afaceri se va face in mod obligatoriu in scris.

 

C. APELUL LA OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE

1. Orice document transmis de furnizor, care contine produsele ce pot fi livrate si serviciile ce pot fi prestate, precum si pretul acestora, va fi considerat cel mult un apel la oferta, acceptarea lui constituind o veritabila oferta, susceptibila de a conduce la incheierea contractului doar in masura in care este la randul ei acceptata de furnizor.

2. Documentele ce insotesc apelul la oferta, cum ar fi desenele, reprezentarile, datele referitoare la greutati sau dimensiuni sunt doar orientative, atata timp cat din cuprinsul lor nu rezulta in mod expres ca sunt ferme. Furnizorul isi rezerva dreptul de autor la intocmirea devizelor estimative de costuri, a desenelor si a altor documente. Aceastea nu pot fi transmise altor persoane, decat cu acordul clar, exprimat in scris, al furnizorului. In cazul neincheierii sau rezilierii contractului, acestea trebuie restituite la cererea furnizorului, orice drept de retentie sau folosinta fiind exclus.

 

D. ACCEPTAREA COMENZILOR

1. Comanda inaintata de beneficiar va fi considerata o simpla oferta, pentru incheierea contractului fiind necesara acceptarea in scris a comenzii de catre furnizor. O data receptata comanda de catre furnizor, ea nu mai poate fi retrasa, ci trebuie mentinuta o perioada de minim 30 de zile in care furnizorul sa se decida daca o accepta. Momentul incheierii contractului va fi acela al receptarii acceptarii scrise, emise de furnizor, de catre beneficiarul care a inaintat o comanda.

2. In cazul in care acceptarea comenzii contine modificari ale acesteia, ea va fi considerata o noua oferta. In masura in care beneficiarul nu se opune in scris in termen de 5 zile de la data receptarii acestei noi oferte, ea se considera acceptata tacit. In aceasta situatie, contractul va fi considerat incheiat la expirarea duratei de 5 zile in care beneficiarul se putea opune.

3. Sunt permise abateri de la dimensiuni, greutati si materiale, precum si modificari de constructie, fara ca acestea sa poata influenta comanda in derulare. Reprezentarile grafice pot sa nu corespunda intotdeauna executiei, deoarece furnizorul este preocupat de imbunatatirea continua a produselor sale.

 

E. PRETURILE

1. Daca preturile se modifica in timpul executarii comenzii sau intre momentul incheierii contractului si acela al facturarii costurilor de expeditie sau a volumului de servicii ce trebuie prestate, furnizorul isi rezerva dreptul dea adapta preturile corespunzator.

2. In cazul in care beneficiarul nu isi indeplinieste la timp obligatiile, el este obligat sa despagubeasca furnizorul pentru orice dauna suferita de aceasta. Pana la indeplinirea de catre beneficiar a obligatiilor sale, furnizorul poate suspenda executarea comenzii.

3. Neexistand o lista de preturi propriu-zisa, acestea se vor comunica in urma unei cereri in acest sens, numai pentru articolele solicitate.

4. Orice accesorii sau componente din reprezentarile grafice, care nu sunt mentionate in textul descriptiv al articolului, nu se considera ca facand parte din acel articol, nefiind incluse, pe cale de consecinta, in pretul acestuia.

 

F. PLATA SI INTARZIEREA LA PLATA

1. Plata se efectueaza in decurs de 5 zile de la data emiterea facturii.

2. Nu este permisa oprirea platilor, efectuarea de retineri sau decontarea diferitelor pretentii ale beneficiarului, facute in contul furnizorului si fara acceptul acestuia. Acestea sunt nelegale si nu produc efecte.

3. Daca beneficiarul depaseste termenul de plata stabilit, furnizorul este indreptatit sa factureze penalitati de intarziere in cuantum de 1.00% din valoarea comenzii pentru fiecare zi de intarziere. Totalul penalitatilor de intarziere poate depasi cuantumul sumei asupra carora acestea sunt calculate.

 

G. DREPTUL DE PROPRIETATE

Livrarea produselor se efectueaza cu rezerva dreptului de proprietate de catre furnizor dupa cum urmeaza:

1. Produsele raman proprietatea furnizorului pana la plata integrala a pretului acestora. Ulterior acestui moment, furnizorul poate retine produsele, refuzand predarea lor, atata timp cat beneficiarul nu si-a indeplinit in totalitate si in mod corespunzator obligatiile corelative.

2. Beneficiarul are dreptul sa revanda produsele livrate de furnizor doar in conditiile stabilite prin prezenta reglementare. Beneficiarul nu poate constitui garantii asupra produselor comandate. Beneficiarul este indreptatit doar la retinerea diferentei de pret rezultate din revanzare, acest drept fiind valabil pana la incetarea contractului dintre parti. Dreptul de retinere pe care furnizorul il poate exercita asupra produselor comandate nu este afectat de acest lucru.

3. In situatia in care beneficiarul se abate de la conditiile convenite prin contract, in special in ceea ce priveste plata, furnizorul are dreptul de a rezilia contractul, solicitand restituirea produselor, iar beneficiarul va fi obligat la predarea lor. In cazul in care beneficiarul nu a achitat pretul produselor, desi acestea au fost instrainate unei terte persoane, iar furnizorul isi exercita dreptul de a solicita restituirea produselor neachitate, beneficiarul este obligat sa prezinte furnizorului, in copie, facturile, contractul si alte acte ce ar putea face dovada revanzarii produselor respective.

4. Prelucrarea sau modificarea produselor livrate sub rezerva dreptului de proprietate se va efectua intotdeauna in favoarea furnizorului. In cazul in care aceastea sunt prelucrate impreuna cu produse straine sau intra in componenta altor produse pentru a forma un tot unitar, furnizorul devine proprietar al produsului rezultat in final, in masura in care produsul sau poate fi considerat principal prin raportare la celalalt. In acest caz, subzista obligatia furnizorului de a-l despagubi pe proprietarul produsului accesoriu. In situatia simetric inversa, furnizorul are dreptul de a fi despagubit de catre proprietarul bunului principal. Reglementarea de la punctul 2 si 3 este valabila si in acest caz.

 

H. LIVRAREA PRODUSELOR, TERMENE DE LIVRARE, AMBALAJ

1. Plata fiind cherabila, predarea produselor se efectueaza de la sediul furnizorului din Cluj-Napoca, in contul si pe riscul beneficiarului. Mijloacele cu ajutorul carora se transporta marfa se vor stabili in prealabil de catre partile contractante, contravaloare costurilor de expeditie fiind in sarcina beneficiarului. In situatia in care, pana la momentul confirmarii comenzii, partile nu convin asupra mijlocului de transport, furnizorul are dreptul de a alege mijlocul prin care va fi efectuata livrarea.

2. Termenul de livrare stabilit de catre parti este unul de recomandare, furnizorul obligandu-se sa depuna toate eforturile pentru respectarea acestuia. Furnizorul se obliga in mod ferm la respectarea unui anumit termen numai printr-o garantie de livrare, exprimata in scris, la cererea beneficiarului. Chiar si in acest din urma caz, termenul de predare poate fi prelungit, daca din cauze independente de vointa furnizorului el nu poate fi respectat. Astfel de cauze independente de vointa furnizorului sunt intreruperea productiei fara voia acestuia, de exemplu, din cauza grevelor, defectelor materiilor prime, livrarilor intarziate a unor componente sau materii prime de catre proprii furnizori ai SC ZONA SPORT SRL, cazuri de forta majora. Termenul de livrare se prelungeste in mod corespunzator, in cazul in care beneficiarul nu prezinta in timp util documentele, aprobarile, precum si orice alte informatii solicitate de catre furnizor, daca avansul solicitat nu este platit la termen sau in cazul in care beneficiarul solicita modificari ale variantei de executie tehnice. Termenul de livrare se considera respecatat daca marfa a parasit fabrica furnizorului.

3. Sunt admise livrari partiale.

4. In cazul nerespectarii termenului de livrare din motive imputabile furnizorului, clientul poate solicita rezilierea contractului. Rezilierea produce efecte doar pentru viitor, ea neputand duce la restituirea obiectelor livrate deja, care sunt corespunzatoare si pot fi folosite in mod individual, fara instalatii complementare.

5. Furnizorul va factura ambalajul la pretul cel mai scazut posibil. Acesta poate fi preluat, la cerere, inapoi de catre furnizor, daca aceasta operatiune nu presupune cheltuieli. Aceasta facilitate nu implica nicidecum asumarea vreunei obligatii de catre furnizor in ceea ce priveste preluarea cheltuielilor de dezambalare, transport, inlaturare sau reciclare a ambalajului. Ambalajele deteriorate, murdare sau neapartinand furnizorului nu vor fi preluate sau, daca vor fi preluate, aceasta se va realiza contra cost.

 

I. SUPORTAREA RISCULUI SI RASPUNDEREA PENTRU PRODUSE

Furnizorul suporta riscul pieirii fortuite a produselor si raspundere pentru acestea pana la momentul expedierii produselor catre beneficiar. Acest lucru este valabil si in cazul livrarilor partiale sau in cazul in care furnizorul a preluat si alte cheltuieli asupra sa, cum sunt cheltuielile de transport sau montarea produselor.

 

J. RECEPTIA MARFII SI FORMULAREA OBIECTIILOR

Receptia cantitativa si calitativa a marfii are loc la sediul furnizorului de catre reprezentantul imputernicit in acest sens al beneficiarului. Pentru viciile aparente, reclematiile trebuie facute in momentul receptiei, in scris. Reclamatiile ulterioare nu sunt admise decat in masura in care vizeaza vicii ascunse aparute in perioada de garantie.

 

K. MONTAJUL

Atata vreme cat montajul se desfasoara la un tarif prestabilit, vor trebui indeplinite urmatoarele conditii:

1. Inaintea inceperii lucrarilor, beneficiarul va garanta existenta tuturor orificiilor solicitate pentru montarea soclurilor, a tuturor amenajarilor auxiliare necesare, precum si asigurarea materialului necesar (nisip, ciment, armaturi, etc.). De asemenea, se va asigura acces liber pentru camioane.

2. Tarifele convenite pentru montare sunt calculate pentru conditii normale de lucru. Pentru conditii speciale se vor calcula si factura costuri suplimentare.

3. Aparatele si dispozitivele de antrenament personale, precum si alte dotari asemanatoare se livreaza in cutii (in stare nemontata).

 

L. RASPUNDEREA PENTRU VICII ASCUNSE

Condiitiile rapunderii pentru viciile ascunse ale produselor livrate sunt urmatoarele:

1. Pentru produsele livrate, furnizorul acorda o garantie de 24 luni de la livrare, respectiv predare si montarea a acestora (daca este cazul). In interiorul acestui termen trebuie descoperit, invocat si dovedit viciul ascuns al produsului. Dupa expirarea acestui termen, beneficiarul nu mai poate ridica nici o pretentie referitoare la aceasta garantie.

2. Daca in interiorul acestui interval, beneficiarul descopera, invoca si dovedeste existenta vreunui viciu ascuns, furnizorul este obligat sa repare sau, daca acest lucru nu este posibil, sa inlocuiasca produsul respectiv in mod repetat, pana la confirmarea scrisa de acceptare a produsului de catre beneficiar. Daca repararea sau inlocuirea se dovedesc necorespunzatoare, beneficiarul are dreptul de a rezilia contractului, solicitand daune interese.

3. In cazul produselor pentru care se solicita interventie in perioada de garantie, cheltuielile de transport de la beneficiar catre furnizor si de la furnizor catre beneficiar vor fi suportate de beneficiar. In cazul produselor pentru care se solicita interventie in perioada de garantie si care presupun montaj specializat, cheltuielile de interventie vor fi suportate de beneficiar. In cazul produselor importate, furnizorul isi rezerva dreptul de a factura suplimentar catre beneficiar cheltuieli de transport catre si dinspre producatorul produsului.

4. Daca viciul apare si este descoperit in timpul primelor 30 de zile de garantie, se va presupune ca acesta exista deja la momentul predarii marfii, fara sa fi fost insa depistat. Aceasta prezumtie nu se aplica in cazul consumabilelor si a articolelor cu grad mare de uzura, cum ar fi mingi, rachete, crose, palete, prajini, plase, articole mobile de joaca pentru copii etc.

5. Daca beneficiarul nu se adreseaza furnizorului pentru a semnala viciul in conditiile prevazute la punctul 1, el va pierde acest drept. Daca sesizarea se face in timp util, in intervalul mentionat, atunci beneficiarul este obligat sa inceteze imediat utilizarea articolului respectiv sau sa dispuna intreuperea utilizarii lui de catre un tert, pentru a nu agrava starea acestuia si/sau a face imposibila identificarea viciului sesizat, de catre furnizor. Daca beneficiarul nu respecta aceasta conditie si din aceasta cauza depistarea viciului nu se poate face cu exactitudine, el decade din drepturile conferite de aceasta garantie.

6. Nu se acorda garantie pentru rupturi ale barelor ovale de la spaliere, rupturi ale barelor de la paralele egale si inegale, rupturi ale plaselor de protectie, rupturi ale plaselor de porti si fileelor, rupturi ale scarilor din lemn, rupturi ale huselor saltelelor de gimnastica si fitness, defecte produse instalatiilor sau componentelor electrice datorate variatiilor de tensiune in retea sau tensiunilor induse, defecte produse echipamentelor si instalatiilor datorate modificarilor de orice fel ale stratului suport si/sau in care sunt ancorate, uzurilor normale ale franghiilor de catarare si funiilor de leagan, uzurilor normale ale partilor in miscare cum sunt rolele si rotile din plastic si cauciuc, uzuri normale ale cablurilor si partilor din cauciuc si/sau plastic, uzuri ale aparatelor mici si de gimnastica sau alte uzuri generale.

7. Daca un articol este reparat sau inlocuit, toate dispozitiile privind raspunderea pentru vicii ascunse prevazute mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru acesta.

8. Atunci cand beneficiarul este in intarziere cu vreuna din obligatiile sale, furnizorul poate invoca exceptia de neexecutare a contractului, suspendand posibilitatea invocarii garantiei datorate pana la momentul indeplinirii corespunzatoare si integrale a tuturor obligatiilor sale de catre beneficiar.

9. Aceasta garantie priveste doar viciile ascunse rezultate din fabricarea produsului, nu si cele izvorate din alte cauze.

 

M. RASPUNDEREA PENTRU OBLIGATII AUXILIARE

Daca produsul livrat beneficiarului nu poate fi folosit in conformitate cu scopul prevazut in contract datorita executiei deficitare sau neconforme sau ca urmare a consultantei ori recomandarilor furnizorului ce au precedat sau insotit incheierea contractul sau datorita altor obligatii auxiliare ale acestuia, cum ar fi furnizarea unor instructiuni de utilizare si/sau intretinere a produsului corespunzatoare, atunci se aplica prevederile alin. L si N, cu excluderea altor pretentii din partea beneficiarului.

 

N. DREPTUL DE REZILIERE AL BENEFICIARULUI SI ALTE OBLIGATII ALE FURNIZORULUI

1. Beneficiarul poate rezilia contractul, daca furnizorul nu isi indeplineste, din orice motiv, in mod culpabil obligatiile asumate. De asemena, beneficiarul poate rezilia contractul in cazul comenzilor de articole identice a caror executie presupune livrari partiale, iar el are motive intemeiate pentru a evita livrarile esalonate. Daca este posibil, in locul rezilierii, beneficiarul poate solicita diminuarea corespunzatoare a obligatiilor sale.

2. Daca intervine o amanare a prestarii serviciilor furnizorului in conditiile descrise in alin. H a prezentelor conditii generale de afaceri, iar beneficiarul impune furnizorului asumarea un termen de livrare ferm, in cazul depasirii si a acestui termen beneficiarul este indreptatit sa solicite rezilierea contractului.

3. In caz de insolventa sau insolvabilitate a beneficiarului survenita in timpul executarii comenzii sau dupa livrarea produsului, acesta se obliga la compensarea datoriei prin contraservicii echivalente sumei datorate de el.

4. Beneficiarul are dreptul de a rezilia contractul in cazul in care furnizorul nu respecta termenul de livrare a pieselor de rezerva necesare rezolvarii vreunei deficiente (viciu ascuns) descrise in prezentele condiitii generale de afaceri, daca termenul a fost solicitat in scris de beneficiar si confirmat de catre furnizor. Dreptul de reziliere se mentine si in cazul imposibilitatii livrarii pieselor de schimb sau a remedierii viciului semnalat.

 

O. DREPTUL APLICABIL

Incheierea, valabilitatea, interpretarea, modificarea, executarea si incetarea contractelor incheiate de furnizor cu beneficiar sunt guvernate de legile comerciale, in principal, respectiv de cele civile, in subsidiar.

 

P. LITIGII

1. Orice litigiu ce poate rezulta din relatia contractuala stabilita intre furnizor si beneficiar va fi rezolvat pe cale amiabila. In masura in care solutionarea pe cale amiabila nu este posibila, litigiul va fi deferit spre rezolvare instantelor judecatoresti competente de pe raza localitatii in care Vanzatorul isi are sediul.

2. Regula de mai sus nu se aplica in cazul livrarilor de produse in strainatate. In acest caz, toate litigiile ce rezulta din contractul incheiat de catre furnizor si beneficiar vor fi solutionate de Curtea de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comert si Industrie Romania, de catre unul sau mai multi arbitri desemnati in acest sens.